یدک کش - YadakKesh
یدک کش - YadakKesh
سامانه ی یکپارچه و سراسری درخواست آنلاین یدک کش در ایران

دامین اصلی وب سایت:

www.YadakKesh.com

به نام خدا

شرکت آذرمهراصفهان در پی درخواست های فراوان برای راه اندازی سامانه ی جامع درخواست یدک کش و دیگر خدمات خودرویی، و به دنبال راه اندازی سیستم های یکپارچه ی ارسال لوکیشن که در سازمان مالکیت معنوی با امتیاز انحصاری به ثبت رسیده است، اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه ی جامع درخواست یدک کش نموده است که با در اختیار گذاشتن پنل کاربری اختصاصی، ارتباط مستقیم بین درخواست کننده ی خودرو و ارائه دهنده ی خدمات خودرویی برقرار می نماید.
یکی از مزیت های این سامانه، یافتن بیشمار یدک کش ثبت شده و آنلاین بر روی نقشه ی ایران می باشد، که به مخاطب برای پیمودن مسیرهای برون شهری و درون شهری، اطمینان خاطر بی نظیری خواهد داد.
امید است با همکاری شما عزیزان هر چه زودتر و بهتر، به این مهم دست یابیم.

صاحب امتیاز:

شرکت آذرمهر – زمستان 1399