یدک کش - YadakKesh

قابل توجه سازندگان تجهیزات یدک کش

قابل توجه شرکت ها و کارگاههای سازنده ی دستگاهها و تجهیزات یدک کش های سبک و سنگین در کشور. با توجه به ارتقای روز افزون خودروها و همچنین افزایش تعداد خودروهایی که به صورت روزانه در کشور تردد می کند، ایجاب می کند که در طراحی و ساخت این تجهیزات که باید با استانداردهای روز […]